100% onafhankelijk
Sinds 2011
98% beveelt ons aan
Vragen? Bel ons op nummer 072 - 201 9000

Voorwaarden

Servicevoorwaarden Autocoach

Welkom bij Autocoach

Hartelijk dank dat je onze service, product en/of abonnement (Services) gebruikt. Onze Services worden, tenzij anders vermeld in eventuele aanvullende voorwaarden, aangeboden door Mijn Autocoach B.V. (Autocoach), KVK nr. 52941337 en daaraan gelieerde ondernemingen.  

Autocoach zet zich continu in om jou te helpen en te ontzorgen wanneer je een auto of ander type voertuig (Voertuig of Auto) wilt kopen, verkopen, inruilen of bezit.  We maken het voor jou makkelijk door te helpen met onze kennis, vakmanschap en Services en willen deze zo toegankelijk mogelijk voor je  maken.

Door onze Services te gebruiken ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

De Services van Autocoach zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productenvereisten van toepassing zijn, deze zijn beschikbaar bij de betreffende Services en maken deel uit van je overeenkomst met ons als je Services gebruikt.

Onze Services gebruiken

We kunnen serviceaankondigingen, administratieve berichten of andere informatie sturen in verband met je gebruik van de Services of aan jou verbonden Voertuigen. Je kan je voor sommige van deze berichten afmelden.

Het is belangrijk dat je alle beleidsregels die in onze Services worden weergegeven naleeft en dat je ze gebruikt op de wettelijk toegestane wijze. We kunnen de levering van Services aan jou opschorten of stopzetten wanneer je niet voldoet aan onze voorwaarden, beleid of wettelijke vereisten.

Door gebruik van onze Services verkrijg je niet automatisch intellectuele eigendomsrechten op onze Services.

Jouw Autocoach-account

Via jouw Autocoach-account heb je toegang tot alle gegevens betreffende jouw Voertuig(en), je Services en te gebruiken Services. Gebruik altijd een sterk wachtwoord en bewaar deze vertrouwelijk om je Autocoach-account te beschermen. Als je niet-geautoriseerd gebruik van je wachtwoord of Autocoach-account opmerkt dien je direct contact met ons op te nemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op jouw account.

Jouw privacybescherming

In ons Privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe we deze beschermen als je onze Services gebruikt.  We vinden jouw Privacy erg belangrijk.

Onze Software / app 

Autocoach verleent jou een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie om de software die Autocoach aan je levert als onderdeel van de Services te gebruiken. De licentie wordt uitsluitend verstrekt om je in staat te stellen de Services te gebruiken en te benutten op een wijze die voldoet aan de voorwaarden.

Je mag geen enkel deel van onze Services kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen en de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij wet zijn verboden of je onze schriftelijke toestemming hebt gekregen.

Jouw gegevens in onze Services

Om je maximaal Service te verlenen is het belangrijk dat je jouw gegevens actueel houdt en wijzigingen zo snel mogelijk met ons deelt.

Sommige Services staan je toe om inhoud te uploaden, toe te voegen, op te slaan te verzenden of te ontvangen. Je behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die betrekking hebben tot die inhoud. Wat van jouw is, blijft van jou.

Wanneer je gegevens uploadt, toevoegt, opslaat, verzendt of ontvangt in onze Services verleen je Autocoach (en degene waarmee ze samenwerken) een licentie om deze wereldwijd te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (vb. geanonimiseerde statistieken). De rechten die je ons verleent in licentie, zijn bedoelt voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te verbeteren, te promoten en nieuwe services te ontwikkelen binnen de Mobiliteitssector.  De licentie behoud haar geldigheid, ook als je het gebruik van de Services staakt.

Jouw Autocoach-account biedt de mogelijkheid om bij bepaalde Services inhoud te verwijderen.  

Als je suggesties of feedback met ons deelt zijn we je erg dankbaar en kunnen we deze gebruiken zonder enige verplichting aan jou.

Meer informatie over hoe Autocoach inhoud gebruikt en opslaat vind je terug in het Privacybeleid of in de Aanvullende voorwaarden van de Services.

Onze Services aanpassen en beëindigen

Voortdurend passen wij onze Services aan en proberen we deze te verbeteren. We kunnen mogelijkheden of functies toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig stopzetten.  

Autocoach zal haar Services ook voortdurend afstemmen op de actuele wet- en regelgeving.

Je kan altijd, elk moment de Services opzeggen en stopzetten. Wij zouden het jammer vinden als je ons verlaat. Autocoach kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan jou stopzetten, nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.

Bij enkele Services kunnen aanvullende (financiële) voorwaarden gesteld worden bij het direct opzeggen.

Onze garanties en voorbehouden

Autocoach zet zich dagelijks met passie in om je maximaal te ondersteunen rondom alles wat je wilt weten en regelen voor jouw Voertuig(en).

Je mag van ons verwachten dat we onze Services met een redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid leveren en hopen dat je graag van de Services gebruik zult maken.

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden of Aanvullende voorwaarden doen Autocoach en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de Services. We doen geen toezeggingen over de inhoud in de Services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de Services om te voldoen aan jouw behoeften. We leveren de Services als zodanig (“as is”).

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten we alle garanties uit.

Aansprakelijkheid voor onze Services

Indien wettelijk toegestaan, zijn Autocoach , partners, leveranciers en distributeurs van Autocoach niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winst, gegevens, of indirecte speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Autocoach voor een claim onder deze Voorwaarden, inclusief enige impliciete garantie, beperkt tot een bedrag dat je aan ons hebt betaalt voor de Services of, als we daarvoor kiezen, tot het opnieuw leveren van de Services aan jou.

Autocoach en haar partners, leveranciers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

Als consument heb je wettelijke rechten. Voor het persoonlijk gebruik van de Services beperkt niets in deze of Aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten waarvan geen afstand kan worden gedaan door middel van een contract.

Zakelijk gebruik van onze Services

Wanneer je onze Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden, eventuele eigen voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Het bedrijf zal Autocoach en zijn partners, vertegenwoordigers en medewerkers vrijwaren tegen schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken, of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van Services of schending van deze voorwaarden inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocaatkosten.

Over deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen om bijvoorbeeld wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. Het is belangrijk dat je deze voorwaarden regelmatig bekijkt, wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Wijzigen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en treden 14 dagen na publicatie in werking. Wijzigingen als gevolg van nieuwe Services, functies of die om juridische redenen aangebracht worden zijn onmiddellijk van kracht.  

Als je niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, beëindig je het gebruik van de Services.  

Bij een conflict tussen deze en de aanvullende voorwaarden zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.

Deze Voorwaarden beheersen de relatie tussen jou en Autocoach. Aan de voorwaarden kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Als je niet voldoet aan de voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen betekend dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken.

Als een bepaalde voorwaarden niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Automatische incasso

Indien de  kosten overeenkomstig aan het gebruik van de Services door Autocoach automatisch worden geïncasseerd, wordt de incasso conform de bij de betreffende Service aangegeven moment verwerkt.  Door het gebruik van de Services verleen je Autocoach onderstaande machtiging:

“Ik geef toestemming aan mijn bank om doorlopend en/of éénmalig een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht(en) van Autocoach”

Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze binnen 56 dagen door jouw bank terug laten boeken.

Heersend recht en rechtbanken

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden beslecht bij de rechtbank in Alkmaar.

versie 09-2020

Aanvullende Voorwaarden Services Aankoopkeuring

|Alles om je blij te laten zijn met jouw nieuwe Voertuig

Met onze Aankoopkeuring (hierna Service) zijn we er om jou als adviseur bij te staan in jouw aankoopproces en/of -besluit van jouw eerste of volgende tweedehands auto.

Wij zijn gespecialiseerd in Aankoopkeuringen voor personenauto’s, lichte bedrijfswagen (<3500 kg) en (bus-)campers (hierna Voertuigen) op locatie.

Onze vakmensen met jarenlange ervaring in autotechniek, hierna de Autocoach, zetten zich met passie in om jou een zo compleet mogelijk totaalbeeld te geven van de technische en eventueel de optische toestand van een Voertuig. Het Verslag is een hulpmiddel om dit inzicht te verkrijgen.

We willen je maximaal beschermen tegen vervelende verrassingen of een miskoop (“kat in de zak”).

Onderzoekplicht als auto kopende partij

Met deze Service voldoe je aan jouw onderzoekplicht als Voertuig kopende partij, hierdoor bescherm je jezelf maximaal in het geval van eventuele verborgen gebreken waarvoor de leverancier van het voertuig die wettelijk verantwoordelijkheid draagt volgens non-conformiteitbeginsel.

Uitvoering Service

Je mag van ons verwachten dat de ingezette Autocoach deskundig is ter plaatse.  

Wij zullen ons altijd maximaal inspannen om binnen een zo kort mogelijke tijdspanne na jouw opdracht, de Aankoopkeuring op locatie in te plannen. Wij streven ernaar om de Service het liefst binnen 24 uur, maar altijd binnen maximaal 5 werkdagen uit te voeren.

De Autocoaches zien, ruiken, voelen en horen, maar demonteren niet.

De Aankoopkeuring wordt volgens ons vaste keuringsprotocol uitgevoerd, we demonteren geen onderdelen, afdekkingen, rubbers, bekledingsdelen, banken of stoelen. Alle onderdelen worden zover mogelijk visueel geïnspecteerd en gecontroleerd op werking met de technische hulpmiddelen die de Autocoach tot zijn beschikking heeft. De Autocoaches zijn volledig toegewezen op alles wat zij kunnen waarnemen.

Meet- en testapparatuur waarover de Autocoach beschikt:

 • Professioneel uitleesapparaat (uitlezen foutcodes / systeemmeldingen)
 • Lakdiktemeter
 • Startaccu tester  
 • Remvloeistof tester
 • Vochtmeter (alleen bij camper)
  Wij meten geen compressie en persen geen leidingen af.

Delen resultaat

Je ontvangt binnen maximaal enkele uren na de Service een email met een link naar een digitaal Verslag. De link blijft minimaal 12 maanden beschikbaar. De Autocoach zal jou ook bellen om zijn autogevoel en persoonlijke toelichting met je te delen.

Via de webbrowser kun je het Verslag afdrukken of opslaan als PDF om deze permanent op te slaan.

Jij bent onze Opdrachtgever. Het autogevoel, advies en persoonlijke toelichting deelt de Autocoach alleen met jou. Wij zijn vrij om het resultaat van de Aankoopkeuring te gebruiken en/of te delen met derden.  

Jouw aanwezigheid

Je bent natuurlijk altijd van harte welkom om aanwezig te zijn bij de Aankoopkeuring. Het mag, maar hoeft niet, als je jouw kostbare tijd anders wilt benutten snappen we dat. Je ontvangt van ons een uitgebreid Verslag met de beoordeling van de Autocoach inclusief een persoonlijk gesprek.

Je betaalt de Service upfront en je ontvangt de factuur inclusief betaallink per email.

Een Voertuig ongezien, op afstand kopen op basis van de Aankoopkeuring of via onze Full-Service / Alles-geregeld-service zien we meer en meer. Wees je bewust dat wij de auto beoordelen naar gelang leeftijd, prijs en aantal gereden kilometers. Je kent jezelf, luister naar jouw gevoel en bepaal of je hier klaar voor bent. Ben je heel precies, heb je hele specifieke eisen of naarmate het Voertuig ouder wordt raden we je aan het Voertuig zelf te bekijken en proef te rijden.

Wanneer je aanwezig bent dien je ten alle tijden de aanwijzingen of instructies van de Autocoach te volgen. Het is belangrijk dat de Autocoach geconcentreerd en ongehinderd de Service kan uitvoeren. Houdt er rekening mee dat het in de regel niet is toegestaan de Werkplaats te betreden.

Geen APK

Onze Aankoopkeuring is een advies en heeft uitdrukkelijk niet te gelden als APK (Algemene Periodieke Keuring).

Een goed beeld op moment geeft (helaas) geen garantie voor de toekomst

Onze Service helpt je om inzicht te verkrijgen in de algehele toestand van een Voertuig op moment van de Aankoopkeuring en wij kunnen niet instaan voor het blijvend werken van (onderdelen van) het Voertuig na de Service. De Aankoopkeuring is en blijft een momentopname.

Een gebruikt Voertuig is een complex product. Met onze Service zijn we altijd afhankelijk van de situatie op dat moment. Wij kunnen helaas geen garantie of andere vorm van uitsluiting geven naar de toekomst toe. Wij kunnen niet garanderen dat een Voertuig vrij is van verborgen en/of toekomstige gebreken, ook kunnen we tellerstanden en onderhoudshistorie niet garanderen.

Wij raden je altijd aan om naast de Aankoopkeuring duidelijke leverings- en/of garantieafspraken te maken om jezelf te beschermen tegen verrassingen in de periode kort na een transactie.   

Verdere diagnose om te komen tot juiste reparatieadvies

Opmerkingen, gebreken of constateringen van de Autocoach vormen in de regel een aanknopingspunt voor nader onderzoek of te maken afspraken. Constateringen, gebreken of onvolkomenheden kunnen veelal verschillende oorzaken hebben en kunnen zonder verdere diagnose niet zomaar worden omgezet in een reparatie-/vervangingsadvies. 

Wij adviseren je eventuele vastgestelde opmerkingen, gebreken of constateringen zonder uitstel te laten repareren. Voor extra toelichting zijn wij graag bereid.

De Service is niet bedoeld om reeds vooraf bekende gebreken te diagnosticeren.

Negatief oordeel

Ondanks dat we jou behoed hebben voor een miskoop en eventuele toekomstige onvoorziene kosten, voelt het altijd vervelend. Geen droomauto en wel kosten gemaakt. Bij afkeur helpen we jou daarom kosteloos een goed alternatief te vinden of je krijgt een korting op de volgende Aankoopkeuring.

Aansprakelijkheid

Bij de aanschaf van jouw Voertuig treden wij op als adviseur. Met deze Service spelen wij geen rol in de totstandkoming van de (Koop-)overeenkomst. Ga je over tot de aanschaf van het Voertuig dan geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico, wij maken geen onderdeel uit van deze Overeenkomst.

Je bent zelf verantwoordelijk om punten en/of opmerkingen uit de Aankoopkeuring verder te bespreken, af te stemmen, nader te laten diagnosticeren of te repareren. 

Voor de gevolgen van het niet opmerken van aantoonbaar, op de dag van de Aankoopkeuring, aanwezige gebreken aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid tegenover jou als Aanvrager op gekeurde punten en voor zover geen wettelijke verplichtingen van de Verkopende partij van toepassing zijn zoals het Non-Conformiteit beginsel BW 7:17. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de herstelkosten, voor zover hierbij de grens van economisch totaalverlies niet wordt overschreden, tot een maximum van het voor de Service betaalde bedrag. Bij het bepalen van herstelkosten hebben we het recht om gelijkwaardige gebruikte onderdelen toe te passen of om aftrek van “nieuw voor oud” toe te passen.

De aansprakelijkheid geldt tot 7 dagen na de Aankoopkeuring, of als die gebeurtenis zich eerder voordoet dan tot 250 gereden kilometers na de Service.

In de Aankoopkeuring, met Importvoertuigen in het bijzonder, zijn wij afhankelijk van de beschikbare, voorliggende bescheiden. Bij controle van de kilometerhistorie en onderhoudshistorie kunnen wij enkel aangegeven hoe de opbouw heeft plaatsgevonden. We beschikken niet over relevante informatie om deze te completeren of te garanderen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de juistheid van de tellerstanden en onderhoudshistorie. Het verdient de voorkeur om altijd afspraken te maken met de leverancier om de tellerstand en het onderhoudsverleden te garanderen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid op de werking van elektronica / installaties welke niet in dit Verslag zijn opgenomen. Denk hierbij aan onderdelen of opties zoals Bluetooth, cd wisselaar, tv-schermen, koptelefoons, nachtvisie en andere veiligheidssystemen.

Wij zijn niet aansprakelijk wanneer vanwege omstandigheden, zoals het weer, de situatie op locatie (type hefbrug, maximale rijsnelheden, geen koude motor, enz.) of staat waarin het Voertuig (vuil, nat, enz.) zich bevindt, punten uit de Service logischerwijs niet beoordeeld kunnen worden.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor onjuistheden vermeldt in de geraadpleegde voertuigregisters of voorliggende voertuigbescheiden.

Wanneer opties of specificaties welke in de advertentie worden vermeldt, afwijken van wat er daadwerkelijk op de auto zit, houden wij ons hier niet voor verantwoordelijk.

Je vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Service schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan ons toerekenbaar is.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, milieuschade en schade door bedrijfsstagnatie.

Bij Campers wanneer watertanks, gasflessen, stroomkabels of extra accu’s ontbreken, niet bruikbaar zijn, niet aangesloten zijn of kunnen worden zal door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard mocht later blijken dat deze defecten of verborgen gebreken vertoond. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de wijze van montage/installatie, veiligheid en (blijvende) werking van Zelfbouw opties en/of onderdelen in de camper.

De beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Toelichting op de keuring, de Autocoach beoordeeld:

Benzine motor*

Tijdens een Proefrit op prestatie en aanwijzingen die kunnen duiden op overmatige slijtage zoals afwijkende geluiden. Het motormanagement systeem wordt uitgelezen op storingen en fouten.  Het koelsysteem wordt visueel gecontroleerd op lekkage(s). Indien er aanwijzingen zijn voor overmatig olieverbruik van de motor dan wordt dit in het keurrapport vermeld. De mate van verbruik zijn niet in de Keuring vast te stellen, dit kan alleen op lange afstandsritten.  

Diesel motor*

Dezelfde controlepunten als bij de benzine motor, de slijtage en de afstelling brandstofpomp en injectoren/verstuivers worden niet beoordeeld vanwege het ontbreken van een snelle betrouwbare methode. Het “zweten” van de diesel motor wordt niet gezien als olielekkage.

Hybride* en 100% Elektrisch

De elektromotor op presteren. Het motormanagement systeem wordt uitgelezen op storingen en fouten en het bij-/ontladen van de accu tijdens de Proefrit. De capaciteit c.q. actieradius van het rijaccupakket kan de Autocoach niet beoordelen. Naarmate een voertuig ouder wordt, neemt de accucapaciteit af, dit verschilt sterk per merk en model. Om meer zekerheid bij de accupakket-/capaciteit te krijgen kun je soms bij de Merkgebonden adressen een Accutestrapport opvragen, dit is geen onderdeel van de Service.    

* De koude start bij motoren voorzien van een distributieketting.  
   In het geval van schoongespoten motor(-ruimte) is beoordeling op olie-/vloeistoflekkages niet mogelijk.

Gasinstallatie

Op het functioneren van de motor op switchen van brandstofsoort. Voertuigen voorzien van een gasinstallatie zijn in het algemeen gevoeliger voor slijtage en onderhoud en hebben in de regel hogere gebruiks-/bezitskosten.

Koppeling en aandrijving

Op de werking en de mate van slijtage zover de constructie dit mogelijk maakt. Overmatige slijtage van de koppeling en versnellingsbak wordt beoordeeld op basis van (abnormaal) geluid en werking bij de Proefrit. Een constateringen van de Autocoach is altijd aanleiding voor verdere diagnose.

Chassis en carrosserie

Visueel op basis van algemene indruk op uitwendige schade en roestvorming. 

De Autocoach maakt melding van schade indien dit consequenties dan wel invloed heeft op de kwaliteit van het Voertuig, de verkeersveiligheid of bedrijfszekerheid. 

De Autocoach maakt melding van (overmatige) roestvorming. Het stadia van interne roestinwerking is geen onderdeel van de Aankoopkeuring, dit dient altijd nader gediagnostiseerd te worden, er vinden geen metingen plaats.

Uitlaatsysteem

Het systeem op “gasdicht” zijn. Wanneer de uitlaat corrosie op dempers en pijpen bevat kunnen kan geen beoordeling gegeven worden over de levensduur / vervangingsmoment. 

Stuurinrichting

Op werking tijdens de proefrit.

Wielophanging

Op werking van de schokbrekers en wiellagers tijdens de proefrit.

Remsysteem

Tijdens proefrit, visueel en uitwendig op werking en slijtage van zichtbare remdelen, alsmede conditie van de remleidingen en remslangen.

Trommelremmen worden voor zover mogelijk enkel via het inspectiegaatje beoordeeld. 

In onze beoordeling geven we een inschatting van de mate van slijtage. Wij kunnen geen indicatie over de exacte levensduur of vervangingsmoment, deze is afhankelijk van veel factoren tijdens gebruik. Ook kunnen elektronische veiligheidsmarges van sommige fabrikanten afwijken.

Banden

Op overmatige slijtage, profieldiepte, beschadigingen en uitdroging. In het Verslag tref je in de bandentoelichting de minimale vervangingswaarden/-adviezen qua mm en leeftijd.

Airco en verwarming

Op het in- en uitschakelen en op gevoelstemperatuur. Bij buitentemperatuur onder de 4 graden, werkt de airco niet en kan deze niet gecontroleerd worden. Bij geconstateerde aandachtspunten is verdere diagnose en/of herstel noodzakelijk.

Sleutels en handzenders

Op werking, het aantal sleutels en handzenders wordt niet vergeleken met levering door de fabrikant.

Elektrische installaties

Op werking en/of in- en uitschakelen. Op elektronische delen is geen schatting te geven wanneer deze zouden ophouden met werken, dan/wel verminderd werken. Radio’s worden enkel beoordeeld op werking.  Gezien de enorme diversiteit aan zonnepanelen, schotels, audio- en videoapparatuur worden deze niet op werking beoordeelt.  

Navigatie en Audio

Controle op deze systemen beperkt zich tot het in- en uitschakelen. Indien bedieningsonderdelen ontbreken blijft controle achterwege.

Tellerstanden-/kilometerhistorie

Het manipuleren van tellerstanden blijft helaas in de Autosector wereldwijd een aanwezig en hardnekkig probleem.

In Nederland (OKR 2017 en daarvoor NAP 1991) en België (Carpass 2006) is bij meeste Voertuigen een goed beeld te vormen of de afgelezen tellerstand betrouwbaar is. Bij import vanuit buitenland is verhoogt risico op teller manipulatie. De RDW geeft aan of de opbouw van de tellerstandenhistorie logisch, onlogisch of niet te beoordelen is (geen oordeel). 

Met de Aankoopkeuring kunnen wij de afgelezen tellerstanden niet garanderen. Op basis van de voorliggende informatie en Voertuig kan de Autocoach enkel zijn gevoel uitspreken.

Wij adviseren altijd met de leverancier van het Voertuig afspraken te maken over de kilometerhistorie.

Uitlezen

Controle op aanwezige storingen. Indien een storing op het moment van de Service niet aanwezig is, kan deze door Autocoach ook niet geconstateerd worden. Storingen zijn altijd aanleiding tot verdere diagnose en eventueel te maken afspraken voor verhelpen / herstel.

Voor het uitlezen van Motor- en Voertuigmanagementsysteem zijn wij afhankelijk van de datatoegankelijkheid, deze verschilt per leeftijd, merk of uitvoering. Bepaalde informatie is voor ons (het universele kanaal) niet toegankelijk en vormt dan ook geen onderdeel van deze Service.

Proefrit (ca. 15 min.)

Enkel binnen de wettelijk toegestane snelheden. We zijn afhankelijk van de nabije omgeving van de betreffende keurlocatie waardoor het niet altijd lukt op alle snelheden te beoordelen. Niet behaalde snelheden kunnen wij niet beoordelen.

Weersinvloeden

Bij bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld regen- of sneeuwval, wanneer het voertuig nat is zijn kleine deukjes of lak beschadigen niet te beoordelen. Andersom kunnen bij droogweer lekkages niet beoordeeld worden.

Slijtagedelen

Op de mate van (overmatige) slijtage. De Autocoach spreekt in bepaalde situaties zijn gevoel uit, het is zeer moeilijk om een beoordeling gegeven worden over de levensduur of het vervangingsmoment.  Slijtage delen worden niet op nieuwstaat beoordeeld.

Hefbrug

Indien op de keurlocatie gebruikgemaakt moet worden van een 2-koloms hefbrug zijnde stuurinrichting, wielophanging en eventuele erosie omgeving dorpels niet te beoordelen.

Situatie

Een nat of ongewassen Voertuig kunnen we niet beoordelen op deukjes of krasjes.  

Koelsysteem

Visueel op lekkage(s). Koelsysteemdelen welke zich in het interieur bevinden zoals kachelradiateur e.d. worden voor zover zichtbaar gecontroleerd.

Exterieur

Op schades/spuitwerk visueel en gebruik makend van lakdiktemeter op metalen delen. Op kunststof is lakdikte meting niet mogelijk. Bij verhoogde waarden wordt een mening gegeven over de kwaliteit van herstel, en of het zichtbaar duidt op ernstigere schades. Delen of rubbers worden niet gedemonteerd.

Controle op water/vocht lekkage is enkel visueel te controleren.

Zichtbare imperfecties, afwijkend van (kleine) sporen van normaal gebruik, worden weergegeven in het Verslag.

Interieur

Zichtbare imperfecties, afwijkend van (kleine) sporen van normaal gebruik, worden weergegeven in het Verslag.

Functies en accessoires

De functies en accessoires op correcte werking met uitzondering van Multimedia. Het spiegelen van opties en accessoires tussen de advertentie en de auto is geen onderdeel van de Aankoopkeuring.

Tarief

Aan de Service of daar vanaf herleide pakketten zijn kosten verbonden conform onze Website en/of Prijslijst.

Het is niet mogelijk op verschillende acties of kortingen te combineren of te “stapelen”. De voor jou op dat moment meest gunstige actie of korting zullen wij toepassen.

Annuleren, wijzigingen of no show

Een annulering of wijziging dien je telefonisch of per email aan ons door te geven.

Gemaakte Aankoopkeuringsafspraken kunnen uiterlijk tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Wanneer de keuringsafspraak binnen 24 uur wordt annuleert zijn wij gerechtigd om je de annuleringskosten conform onze prijslijst in rekening te brengen.  

In de situatie dat onze Autocoach voor een dichte deur staat (no show) of wanneer geen medewerking kan worden verleend om de Service uit te voeren zijn wij gerechtigd de Voertuighouder of -eigenaar de annuleringskosten in rekening te brengen.

Overmacht                                                                                               

In geval van onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook of bij ziekte/ongeval kan het zijn wij gerechtigd om een ingeplande Keuringsafspraak te verplaatsen of op te schorten. In het geval van overmacht is elke schadeplichtigheid uitgesloten.

Klacht en nazorg

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het zijn dat je een klacht hebt, deze dien je altijd zo spoedig mogelijk, binnen één week na het ontstaan ervan, schriftelijk in via service@autocoach.nl.

Het helpt ons en de afhandeling wanneer je de situatie altijd zo compleet mogelijk beschrijft, voeg zoveel mogelijk mediabestanden bij om ons een volledig beeld te geven.

Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen tot maximaal 30 dagen of 500 gereden kilometers na de Aankoopkeuring en wanneer (nog) geen reparaties zijn verricht.  

Toepasselijk recht

Op onze Service is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Voor de overige bepalingen en forumkeuze verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden Services.

versie 09-2020

Aanvullende Voorwaarden Services
Full-service / Alles-geregeld-service / Koop op afstand


Samen een goede en betrouwbare auto kopen, zonder gedoe.

Het kopen van een auto is een grote investering. Wij vinden het belangrijk dat je blij bent met de auto die je koopt en daar lang en zorgeloos van mag genieten. Wij zetten ons dagelijks met passie in om dat doel te bereiken.

Met ons meest complete pakket, Full-service, de alles-geregeld-service of koop op afstand (hierna Service) ontzorgen we jou volledig. Je zet ons met onze jarenlange ervaring voor je aan het werk om samen de voor jou ideale auto te kopen en eventueel jouw oude auto in te ruilen, te verkopen.

Deze Service is toepasbaar op vrijwel iedere auto die in Nederland te koop staat.

Eenmaal een auto op het oog, controleren op basis van registers en eventueel gesprek met eigenaar of deze de moeite waard is en zo ja onderhandelen we de beste Autodeal. Voelt het goed keuren / controleren we de auto of deze voldoet aan onze kwaliteitseisen.  Eventuele advies-, reparatie- of afkeurpunten worden besproken en/of uit onderhandeld.

Is de auto in goede staat en hebben we samen het juiste Autogevoel dan kun je besluiten de auto samen met en via ons te kopen. Ondanks dat niet perse hoeft mag je natuurlijk altijd voor het koopbesluit de auto bezichtigen en/of proefrijden,  we begrijpen maar al te goed dat een auto kopen voor jou spannend kan zijn.

Na jouw akkoord zien we erop toe dat de auto zo snel als mogelijk conform afspraak aflever- en bezorg klaar is, je wilt natuurlijk zo snel als mogelijk genieten van de nieuwe auto.

Je ontvangt van ons de aankoopbevestiging en het stappenplan voor de transactie (tenaamstelling, verzekering, parkeervergunning, enz.) en de inruil van jouw oude auto (tenaamstellingscodes, vrijwaring, enz.) om toe te zien op een vlotte, soepele afwikkeling. Je betaalt de auto op het moment van afleveren.

Kernproces 

Het Autokoopproces volgt onderstaande hoofdstappen in volgorde:

 • Vinden van juiste auto (met of zonder onze hulp);
 • Is de gevonden auto de tijd en moeite waard (check kenteken, voertuigregisters, leverancier, enz.);
 • Onderhandelen beste mogelijke Autodeal;
 • Kwaliteitscontrole auto door deskundige;
 • Terugkoppeling Autototaalbeeld;
 • Doorspreken volledige Autodeal;
 • Jouw formele akkoord;
 • Aankoopbevestiging, stappenplan en transactieafwikkeling;
 • Thuisbezorging auto, uitleg belangrijkste functie en meenemen eventuele inruilauto;
 • Betaling factuur auto en services;
 • Eventuele nazorg.

Wanneer je een inruilauto hebt zijn onderstaande stappen van kracht die plaatsvinden voor de Autodeal:

 • Opname (thuis of op het werk) en volledige beschrijving van in te ruilen auto, Autototaalbeeld;
 • Opvragen vaste biedingen o.b.v. Autototaalbeeld via handelsnetwerk (NL + EU) en op Koopauto;
 • Na jouw formele akkoord;
 • Meenemen deal in transactie;
 • Bezorging van je oude auto bij nieuwe eigenaar;
 • Vrijwaringsbewijs;
 • Betaling wordt verrekend op de autokoopprijs.

Autodeal, Autoplaatje 

Je ontvangt het aanbod digitaal per email, app en/of via jouw Autocoach-account.

Het Autoplaatje geeft een volledig en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding:

 • Digitale omschrijving auto en/of URL naar de autoadvertentie incl. opties en accessoires;
 • Noemenswaardige niet in autoadvertentie genoemde zaken;
 • Vraagprijs auto;
 • Afleverafspraken;
 • Garantiebepalingen;
 • Korting;
 • Inruilvoorstel;
 • Servicekosten;
 • Totaal bedrag auto all-inclusief thuisbezorgd (inclusief de niet-vermijdbare kosten)
 • Algemene en aanvullende Voorwaarden Services

Het aanbod is onder voorbehoud keuring/controle van de beschikbaarheid van de auto.

Kennelijke vergissingen in het aanbod binden ons niet.

Beeld wint van tekst.

Beoordeling en certificering van de auto

Wij, of een door ons aangewezen expert keurt/beoordeelt de auto middels ons zorgvuldig samengesteld kwaliteitsprotocol bestaande uit honderden inspectiepunten.

In ons kwaliteitsprotocol houden we rekening met de leeftijd van de auto en de Autodeal. Het is belangrijk om jezelf bewust te zijn dat een auto van 1 jaar oud met 10.000 km op de teller met aanschaf van 25.000 € zich in de regel in een andere staat verkeerd dan een auto van 15 jaar oud, met 250.000 km op de teller die wordt aangeboden voor € 1.500.

Voldoet de auto aan onze kwaliteitseisen dan is de auto op dat moment Autocoach gecertificeerd (kwaliteitskeurmerk) en geven we een positief koopadvies.

Wanneer wij advies, reparatie of afkeurpunten constateren bespreken we deze met jou en de eigenaar en worden indien nodig uit onderhandeld.  

Bij jouw aankoopbeslissing zijn we ons bewust dat je ons een groot deel van jouw vertrouwen geeft. Je mag van ons verwachten dat we de auto objectief en waarheidsgetrouw beschrijven. We zullen altijd ons best doen om maximaal te voldoen aan jouw verwachting. 

Het maakt niet uit waar de auto in Nederland staat met uitzondering van de Waddeneilanden, in dit geval zullen we de eigenaar verzoeken af te spreken op het vasteland. 

Snelheid is in de praktijk geboden om te voorkomen dat de aangeboden auto tijdens ons proces wordt verkocht. We spannen ons maximaal in om de auto binnen 24 uur te (laten) beoordelen/keuren volgens ons kwaliteitsprotocol. Je mag van ons verwachten dat we na jouw opdracht de betreffende auto binnen maximaal 5 werkdagen beoordelen. 

Bij de kwaliteitsbeoordeling zijn wij toegewezen op alles wat wij kunnen zien, voelen, horen, ruiken en uitlezen. In de keuring/beoordeling demonteren we geen onderdelen, bekleding, e.d.. Helaas blijft een auto een complex product en kan het voorkomen dat zich toch bepaalde zaken tijdens het bezit en gebruik openbaren, zogenaamde verborgen gebreken. Wij vinden dat garantie daarom onderdeel moet zijn van deze Service.

Bij afkeur of wanneer je niet het juiste autogevoel hebt, gaan we op zoek naar een nieuwe auto. In dit geval wordt een kleine bijdrage gerekend voor de totaal gemaakte kosten, zie Prijslijst.

Overeenkomst

Nadat de auto door ons is gekeurd / gecontroleerd, je een totaalbeeld van de auto hebt gekregen en de Autodeal is doorgenomen geef je ons schriftelijk of mondeling akkoord ontstaat de overeenkomst.

Als bevestiging ontvang je de aankoopbevestiging en het stappenplan voor de transactieafwikkeling per email of in jouw Autocoach-account.

Garantie

In deze Service vinden we het belangrijk dat er altijd een vorm van Aankoopgarantie is opgenomen in de Overeenkomst.

Onderstaande meest voorkomende garantievormen, die verschillen in looptijd, voorwaarden en tarief.

 • Fabrieksgarantie
 • Bovag garantie via Auto-/dealerbedrijf
 • Huis-/merkgarantie van Auto-/dealerbedrijf
 • Garantieverzekering via partijen zoals Autotrust, Cargarantie, e.d.
 • Eigen (huis) garantie

In de Autodeal geven we duidelijk aan welke Aankoopgarantie met bijbehorende bepalingen er van toepassing zijn.

Je hebt, naast de afgesproken garantiebepalingen, ook wettelijke rechten. Wij staan ervoor in dat het geleverde auto beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). We staan er bovendien voor in dat de auto die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruikt voor zover dat is overeengekomen.

Aanspraak op garantie

Een auto is een complex product. Het kan helaas bij iedere auto voorkomen, dat er iets stuk gaat of tegen problemen aanloopt. Neem zodra een situatie of probleem zich voordoet direct contact op met jouw contactpersoon of via ons algemene nummer, dan gaan we direct aan de slag om dit snel en passend op te lossen.

We beschikken over een landelijk dekkend service netwerk.

We beoordelen samen direct de situatie en zoeken daarbij de best en snelst mogelijke oplossing en of de situatie gedekt wordt door de garantiebepalingen.

Afhankelijk van de omvang van het probleem en de garantiebepalingen wordt afgestemd door wie en waar de reparatie plaats zal vinden. We zullen ons altijd maximaal inspannen om te zorgen dat je zo min mogelijk hinder ondervind van de toch al vervelende situatie.

Jouw aanspraak op garantie komt te vervallen:

 • Wanneer de garantie einddatum of kilometergrens is bereikt;
 • Bij het niet tijdig melden van gebreken of het doorrijden met storingsmeldingen;
 • wanneer de gebreken zijn ontstaan en je deze zonder onze toestemming of overleg laat herstellen/repareren;
 • Bij abnormaal gebruik of deelname aan rally’s, e.d.;
 • Bij het niet volgen van het voorgeschreven onderhoud, smeermiddelen of type brandstof;
 • Voor zaken die vallen onder het gebruikelijk/regulier onderhoud van de auto;
 • Wanneer het slijtagedelen betreft.

Spic en span

Het rijklaarmaken duurt in de regel één werkweek. Wij vinden dat de jouw aangekochte auto altijd binnen maximaal 2 weken bij jou spic en span voor de deur moet staan. Enkel in de situaties waarbij specifieke onderdelen besteld worden of het Nederlands kenteken in verband met import nog verstrekt moet worden kan het wat langer duren. We zullen je hier actief over op de hoogte houden.

Je mag altijd van ons verwachten dat de auto netjes, schoon en conform afspraak afleverklaar gemaakt is.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben neem direct contact op met jouw contactpersoon om het passend op te lossen.

Tenaamstelling 

Tenaamstelling zullen wij verzorgen op de dag voor of op dag van aflevering / bezorging.

Voor de tenaamstelling volgen wij de RDW erkenningseisen en voorschriften tenaamstellen voertuigen eisen voor wat betreft de uitvoering en legitimatieplicht.

Bij de tenaamstelling ontvang je het tenaamstellingsverslag, dit verslag bevat het eerste deel (4 cijfers) van de tenaamstellingscode, deze code heb je nodig wanneer je de auto weer wilt verkopen in de toekomst. De RDW stuurt jou enkele dagen na de tenaamstelling de kentekencard en het tweede deel van de tenaamstellingscode (5 cijfers). Ons advies is om de tenaamstellingscode veilig op te bergen.

Indien je niet beschikt over een Nederlands paspoort of rijbewijs, maar wel over door één van de EU-lidstaten afgegeven rijbewijzen en bent ingeschreven in BRP dient de tenaamstelling bij een RDW-loket te gebeuren. In uitzonderlijke situaties kunnen wij je verzoeken om de tenaamstelling uit te laten voeren bij een door RDW aangewezen kentekenloket (PostNL, Bruna, …).

Verzekering

Verzekering moet uiterlijk ingaan op de dag van tenaamstelling en bezorging, je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Bij het sluiten van casco of beperkt casco dekkingen is het verstandig om uit te zoeken welke beveiligingseisen de verzekeraar hanteert en of de auto hierover beschikt.

Voor verzekeringsadvies verwijzen we naar je een door de AFM bevoegde verzekeringsbemiddelaar of adviseur. Ook loont het de moeite om aanbiedingen te vergelijken op websites zoals independer.

Wij kunnen je vragen om bewijs van verzekering.

Thuisbezorging

De bezorging plannen we in op het door jouw gewenst moment vanaf  de dag dat de auto afleverklaar is. Op de dag van levering werken we met een bezorgtijdvak van max. 4 uur. Zodra we bij de auto zijn geven we een update met meer richting betreft het exacte aflevertijdstip.

Onze standaard bezorgdagen zijn maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 18:00. In overleg is in het weekend op zaterdag tegen meerprijs mogelijk tussen 09:00 en 17:00, zie Prijslijst.

Je geeft ons toestemming om de auto rijdend over de weg te bezorgen en bent er verantwoordelijk voor dat de auto minimaal WA-verzekerd. 

In uitzonderlijke situaties of op verzoek kan trailertransport georganiseerd worden, de daaraan verbonden kosten worden op voorhand ter goedkeuring voorgelegd.

Wijzigingsverzoeken dienen binnen < 24 uur aan ons doorgegeven te worden. We zijn gerechtigd om eventuele kosten als gevolg van abrupte wijzigen of annuleringen aan je door te belasten met een maximum van € 75,-

We zorgen dat de auto wordt geleverd met minimaal ¼ tank brandstof en zorgen dat we je indien gewenst de belangrijkste functie(s) van de auto uitleggen.

We zullen je verzoeken jezelf te legitimeren en na beoordeling van de auto de betaling te voldoen. 

Ben je zelf niet in de mogelijk om de auto te ontvangen, dan zijn wij gerechtigd om na 1 week eventuele stallingskosten in rekening te brengen.

Wanneer je vragen, klachten hebt of tegen bepaalde zaken aanloopt dien je contact op te nemen mijn jouw contactpersoon op kantoor of een email te sturen.

Als we bij overmacht verhinderd worden om de auto te bezorgen hebben we het recht om deze op te schorten zonder dat we aan enige vorm van schadevergoeding of garantie zijn gehouden.

We zijn slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de bezorging of indien sprake is van opzet of grove schuld.

Rekening

Voor de auto (incl. onze services en belastingen) ontvang je een gespecificeerd rekening.

Je mag van ons verwachten dat we altijd transparant zijn in onze (Service-)opslag op de auto en transacties. Onze inkoopfactuur is altijd beschikbaar voor inzage.

Betaling

Betaling moet gebeuren op moment van aflevering / bezorging van de auto.

Wij zijn gerechtigd om een andere moment van betalen of een aanbetaling te verlangen.  

Betaling geschiedt door bijschrijving op onze bankrekening (via Ideal of bankoverboeking) onder vermelding van het Kenteken en/of factuurnummer.

Bij uitblijven van (deel) betaling mogen wij 7 dagen na een eerste kosteloze betaalherinnering rente in rekening brengen van het moment van verzuim. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. Ook mogen wij incassokosten in rekening brengen voor buitenrechtelijke kosten.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft ons eigendom totdat alles op grond van de Overeenkomst dat betaald moet worden is betaald.   

Tot het moment dat je het formele eigendom hebt gekregen ben je als houder en berijder van de auto aansprakelijk en moet je de auto op eigen kosten WA allrisk verzekeren, onderhouden en draag je het risico op beschadiging of vermist raken.  

Wij kunnen retentierecht uitoefenen op de auto totdat alles op grond van de Overeenkomst dat betaald moet worden is betaald.  

Op afstand

Je hebt rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten/opdrachten die op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten. Zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW, in de zin van 6:230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze Voorwaarden.

Risico voor de auto

Gaat de gekochte auto kapot of verloren voordat de auto aan jou is geleverd is dat ons risico.

Gaat jouw in te ruilen auto kapot of verloren voordat de auto aan ons is geleverd is dat jouw risico.

Misbruik

Bij ook maar enig vermoeden van misbruik of valsheid in geschriften zullen wij direct melding maken bij de daartoe aangewezen instanties en aangifte doen.

Afwijkingen

Afwijkingen en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreiding van deze Voorwaarden bedoeld zijn uitsluitend geldig wanneer deze door ons schriftelijk zijn vastgelegd of bevestigd.

Annuleren overeenkomst

Je kan de overeenkomst annuleren, ook als wij niet in verzuim zijn.

Het annuleren dien je per email of schriftelijk te doen. De schade als vanwege het annuleren is vastgesteld op 10% over de totale factuurwaarde (auto + services) met een minimum van € 750.-   

De schade dient binnen 2 weken na de annulering te worden betaald, bij uitblijven van de betaling vervalt de annulering en moet je de Overeenkomst alsnog nakomen.

Rechtskeuze

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

versie 09-2020